Inför extra bolagsstämma 2018-12-05

Styrelsens redogörelse och Fullmaktsformulär Styrelsen och revisorns redogörelse Fullmaktsformulär

Läs mer

Kvartalsredogörelse Januari- September

Se bifogade fil Kvartalsredog. Q3 2018

Läs mer

Företagsrekonstruktion i Metallvärden i Sverige samt dotterbolag upphör

Metallvärden i Sverige AB (publ.) har sedan oktober 2017 befunnit sig i rekonstruktion. Rekonstruktionen har omfattat såväl moderbolaget som följande dotterbolag: Sala Bly AB Metallvärden i Lesjöfors AB M.V. Metallvärden AB Svensk Kabel- och Metallgranulering ABSyftet med rekonstruktionerna har varit att skapa tidsutrymme för samtliga bolag på ett tillfredsställande sätt kunna...

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2018

Omsättning för koncernen uppgick under första halvåret till 18 420 Tkr med ett resultat på – 5 573 Tkr. Halvåret har präglats av fortsatt arbete med att avveckla den pågående processen med företagsrekonstruktion för såväl moderbolaget som dotterbolagen. Extraordinära kostnader direkt förknippade med rekonstruktionen uppgår till ca 1 530 Tkr Andra kvartalet 2018 Omsättning för...

Läs mer

Ändrad tid för halvårsrapport

Styrelsen i Metallvärden i Sverige meddelar att i tidigare rapporter har angivits att halvårsrapporten skall avges den 26 augusti. Detta är felaktigt och ändras härmed till fredagen den 31 augusti. Styrelsen För mer information kontakta: Björn Grufman, koncernchef Tel: 08 – 440 84 60 bjorn.grufman@metallvarden.se

Läs mer

Årsredovisningen för 2017

Metallvärdens årsredovisning för verksamhetsåret 2017 har idag publicerats på företagets hemsida www.metallvaden.se Det noteras att den i årsredovisningen ingående revisionsberättelsen avviker från standard-formuleringen. Årsredovisningen skickas även med post till aktieägare som så begär. Förslag till styrelse Inför kommande årsstämma den 14 juni har ett antal av de större...

Läs mer