Kommuniké från extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma i Metallvärden i Sverige AB (publ.)  (nedan ”Metallvärden”) avhölls torsdagen den 31 januari 2019. Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag:  Att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma genomföra en eller flera nyemissioner av aktier, emissioner av konvertibler eller teckningsoptioner med eller utan företräde för...

Läs mer

Metallvärden förlänger teckningstiden ytterligare för pågående företrädesemission

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 28 januari 2019  METALLVÄRDEN I SVERIGE AB (publ.) Metallvärden förlänger teckningstiden ytterligare för pågående företrädesemission Styrelsen i Metallvärden i Sverige AB (publ.) har beslutat att förlänga teckningstiden för den pågående företrädesemissionen med ytterligare några dagar till fredagen den 8 februari 2019. Beslutet innebär att...

Läs mer

Metallvärden slutför företagsrekonstruktion

Metallvärden i Sverige AB har under de senaste 12 månaderna genomfört en företagsrekonstruktion av bolaget och koncernen. Rekonstruktionen avslutades i början av december för dotterbolagen och bolagets styrelse fullföljer nu de ackordsuppgörelser som huvuddelen av bolagets borgenärer i moderbolaget godkänt. Bolaget upptar dessutom nu en dialog med Skatteverket om uppgörelse kring...

Läs mer

Metallvärden förlänger teckningstiden för pågående företrädesemission

Styrelsen i Metallvärden i Sverige AB (publ.) har beslutat att förlänga teckningstiden för den fullt ut garanterade företrädesemissionen med tre veckor till tisdagen den 29 januari 2019. Beslutet innebär även att handeln med teckningsrätter förlängs med motsvarande tid, vilket innebär att sista dagen för handel är fredagen den 25 januari 2019. I övrigt hänvisas till de...

Läs mer

Anmälningssedel utann företräde

Klicka på länken för att komma till anmälningssedeln Anmälningssedel_Metallvärden_UF

Läs mer

Memorandum inför nyemission december 2018

  För att läsa memorandsum klicka på filen nedan. Memorandum inför företrädesemission dec. 2018

Läs mer