Koncernbolag

Sala Bly

Sala Bly har sitt ursprung i blyutvinning i Sala silvergruva och startade sin verksamhet redan i slutet av 1800-talet. Bolaget är ett av de ledande bolagen… Se mer på bolagets hemsida www.salably.se

Svensk Kabel och Metallgranulering AB

Vår affärsidé är att förädla huvudsakligen kabel- och transformatorskrot till högvärdigt koppargranulat för specielle ändamål. Se mer på bolagets hemsida www.skmab.nu

Metallvärden

Metallvärden bedriver handelsverksamhet av i första hand återvunna råvaror. Metallvärdens kunder återfinns inom stålverk, smältverk och gjuterier främst i Skandinavien.