Sala Bly AB

Sala Bly har sitt ursprung i blyutvinning i Sala silvergruva och startade sin verksamhet redan i slutet av 1800-talet. Bolaget är ett av de ledande bolagen i världen med ett brett sortiment av såväl standardiserade som kundanpassade blyprodukter. I många fall bistår Sala Bly kunderna med all service från konstruktion till färdig produkt.

Råvaran för produktionen utgörs idag av återvunnet bly främst från uttjänta blybatterier. Den årliga produktionsvolymen uppgår till ca 1 000 ton varav merparten (ca 600 ton) utgörs av extruderade produkter och resterande volym av valsade produkter.
Sala Blys kunder återfinns över hela värden med betoning på Europa och i en mängd olika applikationsområden ex. vis varvsindustrin, ytbehandlingsindustrin, ammunitionsindustrin och tillverkare av röntgenutrustning.

Mer information finns på Sala Blys hemsida: www.salably.se