M.V.Metallvärden AB

M.V.Metallvärden bedriver handelsverksamhet av i första hand återvunna råvaror. M.V.Metallvärdens kunder återfinns inom stålverk, smältverk och gjuterier främst i Skandinavien. 
M.V.Metallvärdens konkurrensfördel ligger i vad som kallas förbrukarplacering, d v s kunskap om olika kunders specifika behov av råvaror och förmågan att tillgodose dessa behov.