Metallvärden i Lesjöfors

Metallvärden i Lesjöfors erbjuder den nordiska stålindustrin desoxidationsaluminium av hög kvalité från återvunnen råvara. Denna verksamhet är  i malpåse och startas inom kort. Under 2009 installerades i Lesjöfors ett aluminiumsmältverk – uppstart skedde under andra halvåret 2009. Sedan dess har produktionen gradvis ökats och ligger i dagsläget på cirka 1 200 årston.
Produktionsvolymen planeras att fortsatt ökas under kommande månader. Anläggningen har en koncession på 3 000 ton per år.