Utvecklingsplaner

Den metallurgiska kompetens som nu finns i Metallvärden koncernen kommer att ligga till grund för en fortsatt expansion. Utöver en fortsatt utökning av befintlig produktion, kommer nya verksamheter baserade på smältåtervinning av återvunnen råvara att tillföras koncernen

Det finns ett stort behov av strukturförändring i metallåtervinningsbranschen. Metallvärden kommer att ha goda möjligheter att erbjuda mindre och medelstora metallåtervinningsföretag en plattform för fortsatt utveckling.