Organisation

I och med samgåendet kommer Metallvärden i Sverige AB verksamhet att fokuseras på de verksamheter som förvärvats. Den hittillsvarande verksamheten i Kilsta Metall är under avveckling.

 

Org.skiss