Affärsidé

Metallvärden i Sverige skall vara ett serviceföretag till den metallurgiska industrin i Norra Europa och erbjuder försörjning av främst sekundära råvaror, transport, finansiering, prissäkring och liknande tjänster.

Metallvärden i Sverige AB har egen återvinning och förädling av vissa sekundära råvaror.