Verksamheten

Metallvärden i Sverige ABs strategi är att Metallvärden på sikt skall vara en aktör inom återvinningsbranschen och som har en klar och väsentlig bas i sin egen förädlingsverksamhet.

Den smältverksverksamhet som utvecklats i Lesjöfors kommer att vara en garant för fortsatt utveckling och ökad lönsamhet. Verksamheten ligger för närvarande i malpåse men kommer att återupptas inom kort. Verksamheten inom Sala Bly har en lång historik och har i dagsläget en stark position inom sitt segment. På sikt kommer fler smältverksamheter, baserade på återvunnen råvara, att etableras i Lesjöfors.

Metallvärden utgör en plattform som kan erbjuda ett antal fler medelstora bolag en möjlighet att gå samman och bilda en slagkraftigare enhet. Behovet av strukturrationaliseringar i återvinningsbranschen är stort. Såväl den skrotgenererande industrin (vanligtvis tillverkningsindustrin) som den skrotkonsumerande industrin (vanligtvis stål- och smältverk) har under de senaste årtiondena genomgått stora strukturrationaliseringar och ställer i dag krav på att deras samarbetspartners har såväl finansiella som kompetensmässiga resurser för att kunna erbjuda komplexa och kundanpassade lösningar