Metallvärden i Sverige AB (publ.) har slutfört den företrädesemission av aktier som beslutades av bolagsstämman den 5 december 2018. Företrädesemissionen har tecknats till 53,64 % av befintliga aktieägare, varav cirka 42 % tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 12 % tecknades utan stöd av teckningsrätter. Resterande drygt

46 % av emissionen har sålunda tecknats av garanter. Genom emissionen tillförs Bolaget cirka 10,1 MSEK före emissionskostnader. 

Genom emissionen ökas bolagets aktiekapital med 10 100 809,20 kr och uppgår efter emissionen till 20 201 618,40 kr. Totalt antal utestående aktier i bolaget efter emissionen uppgår till 202 016 840 aktier. 

Emissionen ger förutom en allmän förstärkning av Metallvärdens balansräkning även ett tillskott av rörelsekapitalför att kunna utveckla såväl befintlig verksamhet som att utveckla en betydande handelsverksamhet.

 

Metallvärden i Sverige AB (publ.)

Styrelsen

För mer information kontakta:

Björn Grufman, koncernchef

Tel: 08-440 84 60

bjorn.grufman@metallvarden.se

För att se pdf vg dubbelklicka

 

Utfall av nyemission

Kommenteringen är avslutad