Efter ett antal förseningar av uppstarten i Lesjöfors finns anledning att lämna en kort lägesrapport.

Installationen av ett nytt partikelfilter – ett s.k. slangfilter med automatisk tömning – färdigställdes för ca 14 dagar sedan och fungerade som förväntat. Vi började då steg för steg värma upp ugnen för att börja vår första smältning.

Ugnen fungerar enligt förväntan och temperaturen har ökats successivt för att nu vara ca 700 grader i avvaktan på att första smältning ska ske då temperaturen ska vara 800 grader. Vid produktionsstarten föregående vecka visade sig en s.k. frekvensomvandlare som reglerar varvtalet på filterfläktarna inte fungera trots att den fungerade felfritt vid filterinstallationen för ett par veckor sedan.

Utbyte eller reparation av frekvensomvandlaren kommer att ske i närtid varefter produktionen av dabs förväntas kunna påbörjas. Första leveransen beräknas kunna skeppas till Tyskland inom några veckor.

Styrelsen

För ytterligare information kontakta

Björn Grufman

bjorn.grufman@metallvarden.

Lägesrapport – Lesjöfors

Kommenteringen är avslutad