Teckningsanmälan utan företrädesrätt 2009

För de som önskar teckna sig i Kilsta Metalls nyemission, men saknar företrädesrätt, finns här anmälningssedel för nedladdning. Teckningsperioden är onsdag 27 maj – onsdag 10 juni 2009. Memorandum inför nyemissionen med samtliga villkor i nyemissionen, finns för nedladdning på bolagets hemsida.

Klicka här för att hämta PDF-filen. Teckningsanmälan utan företrädesrätt

Kommenteringen är avslutad