Bifogat finns styrelsens förslag till beslut för punkten 7 Beslut om ändring av bolagsordning och dels punkten 8 Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna.

Dessa förslag till beslut kommer också att finnas tillgängliga på företagets hemsida där också finnes följande handlingar inför den Extra bolagsstämman. Styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning efter det att årsredovisningen för räkenskapsåret 2015 avlämnats (enligt 13 kap § 6, pkt 3 i aktiebolagslagen) samt Revisorns yttrande över denna redogörelse.

Bilaga: Styrelsens förslag till Beslut

För mer information kontakta:

Björn Grufman, VD

Tel: 08 440 84 60

bjorn.grufman@metallvarden.se

 

För mer detaljerad info vg klicka på nedanstående länk

Förslag till Beslut vi Extra bolagsstämma

Viktiga händelser under året

Styrelsens redogörelser

Revisorsyttrande

Revisorsyttrande

 

Kommenteringen är avslutad