Styrelse

Styrelse

Vid extra bolagsstämma den 10 mars 2014 valdes följande styrelse för Metallvärden i Sverige AB (publ.) Lars Ransgart, Peter Zeidler, Wilhelm Rosenlund samt Björn Grufman. Lars Ransgart valdes till styrelsens ordförande. Björn Grufman utsågs till koncernchef och VD.

Lars Ransgart

Lars Ransgart, f 1939, tidigare styrelseordförande i M.V. Metallvärden AB och i Metallvärden i Lesjöfors AB.
Teknologie Licentiat i teknisk kemi vid Chalmers tekniska högskola, Göteborg.

Övriga uppdrag:
Styrelseordförande för Pilum AB (publ.), Crown Asset Management AB samt detta bolags dotterbolag, ScandMar Property Developments AB, GeoVista AB, Netel AB.

Styrelseledamot i styrelserna för Projektledarhuset i Stockholm AB,
Crown Intressenter AB, Crown Intressenter Finland AB, MIRAB Mineral
Resurser AB och Lars Ransgart Management AB.

Peter Zeidler

Peter Zeidler, f 1944, bergsingenjör, styrelsens ordförande i Kilsta metall AB (publ.) sedan 2007.

Övriga uppdrag:
Styrelseordförande i Drillcon AB (publ.) samt Drillcons dotterbolag i Sverige, Finland, Norge och Portugal, Zeidler Konsult AB, Svemin, Gruvornas arbetsgivareförbund och AB Yxsjö Industriservice.
Styrelsesuppleant i AB Yxsjö Gruvor.

Wilhelm Rosenlund

Wilhelm Rosenlund, f 1954, tidigare styrelseledamot i styrelserna för M.V.
Metallvärden AB och Metallvärden i Lesjöfors AB.

Wilhelm har under de senaste fem åren varit verkställande
direktör för Veolia Miljø Metall AS (2005-2008) och verkställande
direktör för Veolia Miljø Industri/Metall AS (2008-2010).

Övriga tidigare uppdrag:
Wilhelm har bland annat varit styrelsemedlem i Veolia Miljø Industri
AS, Veolia Miljø Offshore AS, Veolia Miljø Entreprenør AS, Metall &
Gjenvinning AS, Eurovironment AS, Z-Skrot AB och Euronvironment
AB.

Wilhelm har också varit styrelseledamot i Norges Råvaregjenvinnings
forening i tio år samt i NRF, Nordic Recycling Federation
under sex år, varav fyra år som styrelsens ordförande.

Björn Grufman

Björn Grufman, f 1950, Tidigare grundare och VD för M.V. Metallvärden AB.

Diplomerad vid Handelshögskolan i Stockholm, civilekonom.

Tidigare uppdrag:
Verkställande direktör i Tricoronakoncernen under åren 2003 – 2006. Under åren
2003 – 2006 ingick Metallvärden i Tricoronakoncernen men köptes ut av Björn Grufman
år 2006 i samband med att Tricoronas verksamhet inriktades mot att
omfatta handel med utsläppsrätter och andra miljörelaterade instrument.

Övriga uppdrag:
Styrelseledamot i Återvinningsindustrierna – en branschorganisation inom Svenskt Näringsliv.
Kassör i Bureau of International Recycling Federation (BIR) (www.bir.org ) – en internationell
organisation med över 800 medlemmar i ett 70-tal länder.
Styrelseledamot i Sala Bly AB, Z-Skrot AB, Eurovironment, AB, Mittretur AB samt i Konsult Institutet AB.

Kommenteringen är avslutad