Kommuniké från fortsatt årsstämma 2020

Klicka på nedanstående PDF för att läsa kommunikén.

Stämmokommuniké

Kommenteringen är avslutad