Skattemyndigheten har till Tingsrätten i Stockholm lämnat in begäran om att följande bolag skall försättas i konkurs:

  • Metallvärden i Sverige AB (publ.)
  • Sala Bly AB

 Orsaken till Skatteverkets ansökan är att bolagen inte reglerat obetalda skatteskulder.

Metallvärden har utfärdat ett konvertibelt skuldebrev på 4,5 mkr till investerare anvisade av parterna i tidigare publicerade ingångna avtal.

En dellikvid av skuldebeloppet har erhållits och av Metallvärden utnyttjats för lösande av skatteskulden för moderbolaget.

Resterande likvid kommer att inflyta under andra halvan av innevarande vecka och kommer att utnyttjas av Metallvärden för att reglera övriga skatteskulder i koncernen.

Skatteverket har å sin sida bekräftat att konkursansökningarna kommer att dras tillbaka så snart skatteskulden i respektive bolag reglerats.

 

Styrelsen

För mer information kontakta:

Björn Grufman,

Koncernchef Tel: 08 – 440 84 60

bjorn.grufman@metallvarden.se

För att se meddelandet i pdf dubbelklicka på nedanstående länk.

Pressmeddelande om konkursansökan

Kommenteringen är avslutad