Kammarrättens dom i skattemålet

Kammarrätten i Jönköping har avvisat Metallvärden i Sveriges överklagande av Skatteverkets krav på arbetsgivaravgift och preliminärskatt. Dock avvisades Skatteverkets krav på skattetillägg. Bolaget undersöker för närvarande möjligheten att överklaga.

Beskedet har ingen inverkan på resultatet då beloppet redan har reserverat för i bokslutet för verksamhetsåret 2012.

Dock har ingen reservation gjorts för den tilläggsköpeskilling som nu blir aktuell att betala till Mittretur. I avtalet med Mittretur från sommaren 2010 framgår att om Bolaget skulle förlora denna skattetvist skulle en tilläggsköpeskilling om 40% av denna skattekostnad utgå.

Mittretur har dock ensidigt förklarat att man är beredd att erhålla denna tilläggsköpeskilling i form av nya aktier i samband med den kommande riktade nyemissionen.

Stockholm 2014-05-05

Styrelsen

 

För ytterligare information kontakta

Björn Grufman  VD

08-440 84 60

 

Vg klicka på länken för att se PDF-filen. Pressmeddelande om Skattetvist

 

Kommenteringen är avslutad