V.v, klicka på de olika PDF:erna för att läsa varje underlag för besluten på stämman.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om företrädesemission

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7a)

Ny Bolagsordning – EGM 5 november 2020     Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7a)

Revisorsyttrande enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen    Revisorsyttrande enligt 13 kap 8 § aktiebolagslagen rörande apportegendom

Revisorsyttrande enligt 13 kap 8 § aktiebolagslagen rörande kvittning  Styrelsens förslag till beslut om apportemission (punkt 7c) Hannes kommentarer 2020-10-20

Styrelsens förslag till beslut om godkännande av aktieöverlåtelseavtal mellan Mittretur AB och tre av Metallvärdens dotterbolag (närståendetransaktion) (punkt

Styrelsens förslag till beslut om godkännande av fastighetsöverlåtelsen av Sala Silvergruva 1_43 (närståendetransaktion) (punkt 8)

Styrelsens förslag till beslut om kvittningsemission (punkt 11a)  Styrelsens förslag till beslut om kvittningsemission (punkt 11b)

Styrelsens förslag till beslut om kvittningsemission (punkt 11c)  Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen rörande väsentliga händelser

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen rörande apportegendom  Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen rörande kvittning

Överlåtelseavtal Sala Silvergruva 1_43  Aktieöverlåtelseavtal mellan Metallvärden och Mittretur AB avseende samtliga aktier i bolaget Falu Skrot & Metallhandel AB

Aktieöverlåtelseavtal mellan Metallvärden i Sverige AB och Mittretur AB avseende samtliga aktier i bolaget Metallvärden i Lesjöfors AB

Aktieöverlåtelseavtal mellan Metallvärden i Sverige AB och Mittretur AB avseende samtliga aktier i bolaget M.V. Metallvärden AB

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission

Kommenteringen är avslutad