Samgående mellan Kilsta Metall och Metallvärden

Kilsta Metall AB (publ.) (”Kilsta”) och Metallvärden AB (”Metallvärden”) har undertecknat avtal om samgående.

Genom samgåendet skapas en stark aktör inom metallåtervinning. Det skapar förutsättningar för fortsatt utveckling för Kilsta inom förbrukarplacering samtidigt som både kvalitet och effektivitet i verksamheten säkerställs.

Läs hela nyheten i bifogad fil.

Klicka här för att hämta PDF-filen. Samgående mellan Kilsta Metall och Metallvärden

Kommenteringen är avslutad