Metallvärden i Sverige AB (publ.)

  • Metallvärdens dotterbolag Sala Bly AB befäster sin ställning

Blyhalvfabrikattillverkningen i Sala Bly vilar på en lång och framgångsrik tradition. Förr i tiden var blyrör och blyhagel stora produkter. Nu växer sig strålskyddsmarknaden allt starkare och blytegel och specialtillverkade skyddsartiklar tillsammans med blyplåt av olika tjocklek och storlekar bidrar idag allt mer till det positiva resultatet från verksamheten i Sala Bly .

Nu i maj månad 2016 har bolaget sin starkaste orderbok någonsin och företagsledningen med platschefen Roland Andersson i spetsen är i full gång med att planera produktionen långt in på hösten 2016.

  • ”Detta är en mycket positiv och glädjande utveckling”  säger Roland Andersson och tillägger ”att vi diskuterar nu olika investeringar och förändringar för att öka produktiviteten och effektiviteten i verksamheten”.

 

Styrelsen 

För mer information kontakta:

Björn Grufman, koncernchef

Tel: 08 – 440 84 60

bjorn.grufman@metallvarden.se 

 20160504_111715_0000d12623f0

 

 

 

Kommenteringen är avslutad