Tingsrätterna i Stockholm respektive Värmland har beslutat om företagsrekonstruktion för dotterbolagen M. V. Metallvärden AB och Metallvärden i Lesjöfors.

Till rekonstruktör har bägge tingsrätterna utsett advokat Jonas Premfors, Advokatfirman DLA Nordic KB, Box 7315, 10390 Stockholm.  Tel 08-7017800 E-post: jonas.premfors@dlanordic.se 

Moderbolaget, Metallvärden i Sverige AB (publ.), avser att avyttra andra tillgångar i koncernen och på så sätt skapa likviditet så att de båda dotterbolagen kan fullgöra sina betalningsskyldigheter. Förhandlingar om avyttringar pågår. 

Målet med rekonstruktionen och de avyttringar som görs är att dotterbolagen kan fullgöra samtliga sina betalningsskyldigheter utan att ett ackordsförfarande behöver tillgripas. 

Styrelsen

För mer information kontakta:

Björn Grufman, VD

Tel: 08 – 440 84 60

bjorn.grufman@metallvarden.se

PRESSMEDDELANDE – rekonstruktionsbeslut

Kommenteringen är avslutad