Följande rapporter lämnas;

Bokslutskommuniké; 2020-02-28

Delårsrapport; 2020-08-27

Kommenteringen är avslutad