Metallvärden i Sverige AB (publ.)

Publicerar årsredovisning 2018

Metallvärden i Sverige AB publicerar årsredovisningen för 2018 samt underlag för

beslutspunkterna 10,11,13 och 14 på kommande årsstämma den 14 juni.

 

Vg se bifogade länk för hela årsredovisningen

Årsredovining m.m.

Kommenteringen är avslutad