Metallvärden i Sverige AB (publ) har genomfört en omräkning avseende teckningskursen för teckningsoptioner av serie 2015/2017 och serie II 2015/2018.  

Omräkningen föranleds dels av den sammanläggning av aktier som bolagsstämman beslutade den 19 november 2015, dels den företrädesemission med efterföljande överteckningsemission som bolagsstämman beslutade, respektive bemyndigade styrelsen att besluta om, den 27 januari 2016. Omräkningen har gjorts av bolaget i enlighet med villkoren för respektive serie och styrelsen beslutade om omräkningen den 7 juli 2016.  

Före omräkningen gav en teckningsoption av respektive serie rätt att teckna en aktie till kursen 0,05 kr. Efter omräkningen berättigar varje teckningsoption av respektive serie till teckning av 0,03 aktier till en teckningskurs om 1,73 kr per aktie.  

Teckningsoptionerna av serie 2015/2017 kan påkalla teckning av nya aktier under perioden 10/1 -31/1 2017 samt 10/12 -31/12 2017. 

Styrelsen i Metallvärden i Sverige AB (publ.)

 

För ytterligare information kontakta

Björn Grufman

bjorn.grufman@metallvarden.se

tel: 08-440 84 60

Kommenteringen är avslutad