METALLVÄRDEN I SVERIGE AB (publ.)

PRESSMEDDELANDE

 

Metallvärden senarelägger årsstämman

Styrelsen i Metallvärden i Sverige AB (publ.) har beslutat att med anledning av de rådande restriktioner som för närvarande råder i samband med Coronapandemin senarelägga årsstämman.

Nytt datum för årsstämman är tisdagen den 30 juni 2020.

 

Styrelsen

För mer information kontakta:

Björn Grufman,

Koncernchef Tel: 08 – 440 84 60

bjorn.grufman@metallvarden.se

Kommenteringen är avslutad