Styrelsen i Metallvärden föreslår företrädesemission garanterad till drygt 90 % samt ingår avtal om försäljning av upp till 2 000 ton dabs under 2016

  • Företrädesemissionen kommer, förutsatt fullteckning, att tillföra Metallvärden ca 13,8 miljoner kronor före emissionskostnader.
  • Därtill föreslås att stämman bemyndigar styrelsen att besluta om en överteckningsoption (”Överteckningsoptionen”) om upp till 2 miljoner aktier att utnyttjas vid stort intresse.
  • Finansieringen säkrar förutsättningarna för att starta upp produktionen i Lesjöfors och därmed bygga en grund för långsiktig tillväxt och lönsamhet.

För att se hela pressmeddelandet vg dubbelklicka på nedanstående länk.

Nyemission

 

Kommenteringen är avslutad