Metallvärden har tecknat en avsiktsförklaring med Jinbo International Ltd (nedan ”Jinbo”). Syftet med avtalet är att refinansiera Metallvärdens befintliga skuldbörda genom endast en långivare som dessutom är beredd att medverka i Metallvärdens fortsatta långsiktiga utveckling och tillväxt.

Enligt avsiktsförklaringen kommer Jinbo att ställa en kredit på sammanlagt 40,0 MSEK till Metallvärdens förfogande i form av ett konvertibelt lån. Lånet kommer att användas dels för lösen av Metallvärdens samtliga nuvarande krediter, dels för att skapa rörelsekapital för att utveckla Metallvärdens befintliga verksamhet, vilket bland annat innebär återstart av Metallvärdens aluminiumsmältverk i Lesjöfors.

I samband med tecknandet av avsiktsförklaringen, kommer styrelsen i Metallvärden att ersätta Jinbo genom en riktad emission av 2 500 000 aktier i Metallvärden. Aktierna emitteras till kursen 0,10 kr per aktie och ökar sålunda bolagets aktiekapital med 250 000 kr. Styrelsens beslut baseras på det bemyndigande som styrelsen erhöll vid bolagets extra bolagsstämma den 10 oktober 2017.

Jinbo är ett privatägt investeringsbolag med fokus på värdetillväxt av undervärderade bolag inom branscher med hög potentiell tillväxt. Jinbo kommer att ta rollen som en strategisk partner i Metallvärden med syfte att bidra till Metallvärdens tillväxtplaner genom att tillföra såväl både finansiell som operationell expertis.

 Ytterligare information kommer att lämnas i samband den kommande årsstämman den 14 juni.

Vi är mycket nöjda med att ha slutit denna avsiktsförklaring med Metallvärden som innebär dels att Metallvärden och dess dotterbolag kan avsluta sin pågående företagsrekonstruktion och dessutom utveckla sin nuvarande verksamhet. Vi kommer att aktivt ta del i bolagets fortsatta utveckling bland annat – under förutsättning att den kommande årsstämman så beslutar – genom aktivt styrelsearbete”, säger Peter Kristoffersson, partner i Jinbo. ”Vi har identifierat en god tillväxtpotential för Metallvärden och tror helt och fullt att Metallvärden har en unik möjlighet att utnyttja de speciella marknadsförutsättningar som råder”.

”Vi ser farm mot ett framtida samarbete med Jinbo” säger Björn Grufman, VD för Metallvärden. ”Samarbetet ger oss möjlighet att förverkliga de expansionsplaner som vi länge har haft inom koncernen men som på grund av olika omständigheter och bristande finansiella resurser inte har kunnat realiseras”

Styrelsen

För mer information kontakta:

Björn Grufman,

koncernchef Tel: 08 – 440 84 60

bjorn.grufman@metallvarden.se

Kommenteringen är avslutad