Metallvärden har den 14 juni tecknat en avsiktsförklaring om förvärv av samtliga aktier i handels-företaget OT Oil AB.

OT Oil AB innehar två större kommissionsuppdrag för förmedling av betydande volymer diesel. Uppdragen kommer att löpa under de närmaste 10 månaderna och beräknas ge kommissionsintäkter som väl överstiger Metallvärdens likviditetsbehov.

Betalning av aktierna kommer att ske genom emittering an totalt 240 000 000 aktier i Metallvärden till en emissionskurs av 0,10 kr per aktie. Aktierna kommer att emitteras i fyra olika rater i takt med att kommissionsintäkterna flyter in.

Säljare av OT Oil AB är två handelsföretag ZeeBee Ventures APS samt Tillingehus AB. Säljarna kommer att engagera sig i Metallvärdens långsiktiga utveckling, dels genom att nuvarande verksamheter i koncernen utvecklas, dels genom att tillföra ytterligare affärsuppslag inom handelsverksamheten. 

Styrelsen

För mer information kontakta:

Björn Grufman,

Koncernchef Tel: 08 – 440 84 60

bjorn.grufman@metallvarden.se

Dubbelklicka på länken nedan för att få upp pdf-filen

Avsiktsförklaring 20190614_155307_1381

Kommenteringen är avslutad