Styrelsen i Metallvärden i Sverige AB (publ.) (”Metallvärden”) har enligt pressmeddelande publicerat den 10 mars beslutat att kalla till extra bolagsstämma tisdagen den 11 april. På stämman kommer förslag om att genomföra en fullt garanterad företrädesemission att framläggas.

Villkoren för emissionen kommer att publiceras senast 2 veckor för stämman.

I väntan på att emissionslikvid skall inflyta har Metallvärden upptagit ett brygglån på 6,0 mkr. Lånet kommet att utnyttjas dels för att betala vissa förfallna skulder, dels som rörelsekapital i den löpande verksamheten.

Brygglånet kommet att återbetalas i samband med att emissionslikvid inflyter.

 

Styrelsen

För mer information kontakta:

Björn Grufman, koncernchef

Tel: 08 – 440 84 60

bjorn.grufman@metallvarden.se

 

Brygglån 17-03-13 

Kommenteringen är avslutad