Metallvärden i Sverige AB har under de senaste 12 månaderna genomfört en företagsrekonstruktion av bolaget och koncernen. Rekonstruktionen avslutades i början av december för dotterbolagen och bolagets styrelse fullföljer nu de ackordsuppgörelser som huvuddelen av bolagets borgenärer i moderbolaget godkänt. Bolaget upptar dessutom nu en dialog med Skatteverket om uppgörelse kring betalning av upplupna skattefordringar.

Betalning av ackordslikvid kommer att ske enligt de förslag som godkänts och finansieras genom konvertibellån i Metallvärden. Med denna sista rekonstruktionsåtgärd anser styrelsen att bolaget och koncernen nu har hanterat de bakomliggande problemen och ser nu fram emot verksamhetens utveckling under 2019 och framöver.

Marknaden finns där och trenderna pekar i rätt riktning. Med en slutförd rekonstruktion och en stärkt finansiell ställning via nyemissionen står vi nu redo för en nysatsning, säger Metallvärdens VD Björn Grufman.

För mer information kontakta:

Björn Grufman, Koncernchef

Tel: 08 – 440 84 60

bjorn.grufman@metallvarden.se  www.metallvarden.se

Kommenteringen är avslutad