Metallvärden senarelägger kvartalsrapport ytterligare.

Styrelsen i Metallvärden har den 6 november 2017 beslutat att ytterligare senarelägga publiceringen av bolagets kvartalsrapport för perioden juli – september.

 Nytt datum för publicering har bestämts till tisdagen den 29 november 2017.

 I tidigare pressmeddelande daterat den 25 oktober meddelades en senareläggning av rapporten fram till den 14 november. Drastiskt ökad arbetsbelastning i samband med den nyligen inledda företagsrekonstruktionen i flera av koncernens bolag i kombination med knappa resurser på bolagets redovisningsavdelning är anledningen till det ändrade beslutet med publiceringsdatum den 29 november

 Styrelsen

 För mer information kontakta:

 Björn Grufman, koncernchef

Tel: 08 – 440 84 60

bjorn.grufman@metallvarden.se

Kommenteringen är avslutad