Metallvärden har tecknat en avsiktsförklaring med Casa Services Ltd. om finansiering av Metallvärdens fortsatta utveckling genom tecknande av konvertibla skuldebrev på sammanlagt 10 mkr. Casa Services äger rätt att teckna skuldebreven i eget namn eller genom annan som de sätter i sitt ställe.

Tecknandet av skuldebreven är villkorat av godkännande på den extra bolagsstämma som kommer att avhållas den 5 december 2018 – se separat pressmeddelande

Casa Services Ltd Har även ställt i utsikt att kunna garantera en viss volym av en företrädesemission som även den kommer att avhandlas på den extra bolagsstämman.

Tidigare förda förhandlingar om en finansieringslösning med Jinbo International Ltd. har i och med ovanstående överenskommelse avslutats och tidigare tecknad avsiktsförklaring har annullerats, inklusive Metallvärdens åtagande att emittera aktier till Jinbo.

Jinbos representant i styrelsen, Peter Kristoffersson, har som följd av de avbrutna förhandlingarna anmält sin avgång från styrelsen.

 

Styrelsen

För mer information kontakta:

Björn Grufman,

koncernchef Tel: 08 – 440 84 60

bjorn.grufman@metallvarden.se

Kommenteringen är avslutad