Som pressmeddelats den 8 oktober 2020 har styrelsen för Metallvärden i Sverige AB (publ) (”Bolaget” eller ”Metallvärden”) kallat till en extra bolagsstämma den 5 november 2020 med syfte att godkänna det föreslagna förvärvet av Grängesberg Exploration AB och därmed sammanhängande avtal. Bolagsstämman har också föreslagits att bemyndiga styrelsen att besluta om en företrädesemission uppgående till ett belopp om cirka 40 miljoner kronor. 

För att se hela pressmeddelandet klicka på nedanstående PDF

Offentliggörande Garantikonsortium

Kommenteringen är avslutad