Styrelsen i Metallvärden har den 10 oktober 2017 hos tingsrätten i Stockholm inlämnat ansökan om Metallvärden i Sverige AB (publ.) skall försättas i företagsrekonstruktion.

Respektive styrelse i följande dotterbolag har också samma dag hos tingsrätten i Stockholm inlämnat ansökan om att respektive dotterbolag också skall försättas i företagsrekonstruktion:

  • • Sala Bly AB
  • • Metallvärden i Lesjöfors AB
  • • M.V. Metallvärden AB
  • • Svensk Kabel- och Metallgranulering AB

Syftet med rekonstruktionerna är att skapa tidsutrymme för såväl moderbolag som dotterbolag på ett tillfredsställande sätt kan fullgöra sina betalningsskyldigheter.

Verksamheten i de operativa bolagen Sala Bly och Svensk Kabel- och Metallgranulering utvecklas enligt plan och redovisar båda positivt kassaflöde för de två senaste månaderna. I enlighet med tidigare beslut har återuppstarten av verksamheten i Lesjöfors skjutits på framtiden till dess att koncernen kan säkerställa tillräckligt rörelsekapital för kontinuerlig drift.

Styrelsen

För mer information kontakta:

Björn Grufman, koncernchef

Tel: 08 440 84 60

bjorn.grufman@metallvarden.se

Dubbelklicka på länken för att få informationen i pdf-format

PRESSMEDDELANDE – rekonstruktion – okt 2017

 

 

Kommenteringen är avslutad