Avtalets innehåller flera delar:

  • Metallvärden förvärvar från ZeeBee Venture Aps (nedan ”Säljarna”) bolaget MV/X AB, ett bolag som är ägare till ett nyutvecklat handelssystem för råvaror
  • Säljarna tecknar omedelbart ett konvertibelt skuldebrev på 4,5 mkr
  • Säljarna kommer på sikt att bli betydande ägare i Metallvärden

För att läsa hela pressmeddelandet vg dubbelklicka på länken.

Samarbetsavtal med ZeeBee Venture Aps

Kommenteringen är avslutad