Dotterbolagen M. V. Metallvärden AB och Metallvärden i Lesjöfors begärs i företags-rekonstruktion

Styrelsen i M.V. Metallvärden respektive Metallvärden i Lesjöfors AB har den 22 november hos tingsrätten i Stockholm respektive Karlstad inlämnat ansökan om att de båda dotterbolagen skall försättas i företagsrekonstruktion. 

Moderbolaget, Metallvärden i Sverige AB (publ.), avser att avyttra andra tillgångar i koncernen och på så sätt skapa likviditet så att de båda dotterbolagen kan fullgöra sina betalningsskyldigheter. Förhandlingar om avyttringar pågår.

Målet med rekonstruktionen och de avyttringar som görs är att dotterbolagen kan fullgöra samtliga sina betalningsskyldigheter utan att ett ackordsförfarande behöver tillgripas. 

Styrelsen

 

För mer information kontakta:

Björn Grufman, VD

Tel: 08 – 440 84 60

bjorn.grufman@metallvarden.se

 

PRESSMEDDELANDE 20121122

Kommenteringen är avslutad