PRESSMEDDELANDE  2013-03-04

 Metallvärden i Sverige AB (publ.) avyttrar Z-Skrot AB.

Metallvärden i Sverige AB (publ.) har per den 1 mars avyttrat rörelsen i dotterbolaget Z-Skrot AB.

Köpare är Zäta F AB, som ägs av Margareta Forsberg, VD för bolaget.

Avyttringen görs som ett led i att stärka Metallvärdens likviditet och medför en marginell  realisationsvinst på koncernnivå.

Metallvärden i Sverige AB (publ.)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta

Björn Grufman

VD 

Tel nr 08-440 84 60

Klicka på bifogade länk för att se hela pdf-filen.

Pressmeddelande20130304

Kommenteringen är avslutad