Metallvärden i Sverige AB (publ.) har per den 17 december avyttrat hela sitt innehav (45,5 %) i intressebolaget Eurovironment AB. Köpare är TEC Finance Sweden AB som redan tidigare har haft en ägarandel på 45,5 %.

Försäljningen resulterar i en realisationsvinst för Metallvärden i Sverige AB (publ.) vilken kommer att redovisas i kv. 4.

Avyttringen innebär också att en viss tilläggsköpeskilling kan komma att utgå under nästkommande verksamhetsår. Denna beräknas kunna uppgå till högst ca 900 tkr.

Metallvärden i Sverige AB (publ.)

Styrelsen 

För ytterligare information kontakta

Björn Grufman

VD 

Tel nr 08-440 84 60

 Pressmeddelande – avyttring Eurovironment 20121217

Kommenteringen är avslutad