Metallvärden i Sverige AB (publ.) meddelar i dag att bolaget har tecknat avtal om den största enskilda tradingaffären i bolagets historia. Affären innebär köp av ädelmetaller och försäljning till en köpare för ytterligare förädling. Affären är ett led i bolagets strategi att bygga upp en utökad tradingverksamhet.

Metallvärden i Sverige AB har tidigare kommunicerat att bolaget påbörjar en tradingverksamhet inom ett nytt affärsområde Ädelmetaller. Denna affär är den största enskilda tradingaffären i bolagets historia och uppgår till cirka 3 700 tkr med ett bidrag till Metallvärden på cirka 50 tkr.

Affären är en första transaktion som enligt parternas avsikt kommer att följas av flera och större affärer av samma slag.

– Affärsområde Ädelmetaller kommer att utvecklas vidare under året. Vi har upparbetat ett bra kontaktnät och denna affär ska följas av ett regelbundet flöde av affärer, säger Björn Grufman, Koncernchef för Metallvärden Sverige AB.

Affären har kunnat genomföras genom assistans av Casa Services som har bistått med finansieringslösning, vilket bolaget även kommer att göra i kommande affärer. Casa Services är dessutom garant i den pågående företrädesemissionen.

 

För mer information kontakta:

Björn Grufman,

Koncernchef Tel: 08 – 440 84 60

bjorn.grufman@metallvarden.se

 

Tradingaffär – 18 februari

Kommenteringen är avslutad