Metallvärden har per den 30 september 2016 förvärvat samtliga aktier i Svensk Kabel- och Metallgranulering AB (nedan ”SKM”). Förvärvet genomfördes under onsdagen den 5 oktober 2016. Säljare är H. J. Hansen Sverige AB, vilket bolag i sin tur är ett dotterbolag till ett av Danmarks största återvinningsföretag H. J. Hansen Genvindingsindustri A/S. 

SKM bedriver verksamhet dels i Trollhättan, dels i Kristinehamn. Bolaget är specialiserat på återvinning av kablar samt även på demontering och återvinning av transformatorer. Bolaget har också en traditionell skrothantering – merparten av skrotet har levererats till det danska moderbolaget för vidare bearbetning. Under senaste verksamhetsåret (oktober – 14 till september – 15) omsatte bolaget 132,1 mkr och uppvisar ett negativt resultat på -3,4 mkr. Bolaget har haft 14 anställda.

Genom sin specialisering på granulering och på destruktion av transformatorer passar SKM väl in i Metallvärdens strategiska uppbyggnad – samtliga Metallvärdens dotterbolag har en specialisering i förädlingssteg som innebär högre förädlingsvärde än traditionell skrothantering. SKM kommer dessutom att kunna vara en betydande råvaruleverantör till Metallvärdens aluminiumåtervinning i Lesjöfors.

Metallvärden och SKMs hittillsvarande moderbolag H. J. Hansen Genvindingsindustri A/S har också ingått ett avtal med avsikten att vidareutveckla handelssamarbetet mellan parterna.

- ”Vi ser fram mot att få SKM som en del i vår koncern” säger Metallvärdens VD Björn Grufman och tillägger ”bolaget passar väl in i vår koncern med sin specialisering. Vi bedömer att genom ytterligare specialisering och goda synergieffekter med framför allt vår anläggning i Lesjöfors kommer vi att kunna utveckla bolaget till lönsamhet på relativt kort tid”

Styrelsen

För mer information kontakta:

Björn Grufman, koncernchef

Tel: 08 – 440 84 60

bjorn.grufman@metallvarden.se

SKM

 

Kommenteringen är avslutad