PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 28 januari 2019 

METALLVÄRDEN I SVERIGE AB (publ.)

Metallvärden förlänger teckningstiden ytterligare för pågående företrädesemission

Styrelsen i Metallvärden i Sverige AB (publ.) har beslutat att förlänga teckningstiden för den pågående företrädesemissionen med ytterligare några dagar till fredagen den 8 februari 2019.

Beslutet innebär att teckning av aktier med stöd av befintliga teckningsrätter fortsatt kan ske. Handeln med teckningsrätter har dock avslutats den 24 januari 2019.

Orsaken till styrelsens beslut är pågående förhandlingar om en första större tradingaffär omfattande ädelmetaller. Affären har möjliggjorts av Casa Services assistans med att arrangera finansieringen. Affären har potential att kunna följas av ytterligare affärer av samma slag. Ytterligare information kommer att publiceras inom kort.

Styrelsen

För mer information kontakta:

Björn Grufman,

Koncernchef Tel: 08 – 440 84 60

bjorn.grufman@metallvarden.se hemsida www.metallvarden.se

Dubbelklicka för att få upp pdf

Förlängd teckningstid – 28 jan -19 

Kommenteringen är avslutad