Styrelsen i Metallvärden i Sverige AB (publ.) har beslutat att förlänga teckningstiden för den fullt ut garanterade företrädesemissionen med tre veckor till tisdagen den 29 januari 2019. Beslutet innebär även att handeln med teckningsrätter förlängs med motsvarande tid, vilket innebär att sista dagen för handel är fredagen den 25 januari 2019.

I övrigt hänvisas till de teckningsvillkor som tidigare har kommunicerats och som finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Bakgrunden till styrelsens beslut är att ge alla aktieägare tid efter jul- och nyårshelgerna att studera Metallvärdens erbjudande.

Styrelsen

För mer information kontakta:

Björn Grufman,

Koncernchef Tel: 08 – 440 84 60

bjorn.grufman@metallvarden.se

Kommenteringen är avslutad