Memorandum inför nyemission 2009

Under perioden onsdag 27 maj – onsdag 10 juni 2009 genomför Kilsta Metall AB (publ) en nyemission med företräde för bolagets aktieägare. Villkoren är två nya aktier för varje befintlig till teckningskursen 5 öre. Avstämningsdag för rätten att utnyttja erbjudandet är 22 maj. Det innebär att sista handelsdag inklusive teckningsrätten är måndag den 18 maj.

På bolagets hemsida finns memorandumet för nedladdning.

Klicka här för att hämta PDF-filen. Memorandum inför nyemission

Kommenteringen är avslutad