Metallvärden i Sverige AB (publ.) har idag sagt upp likviditetsgarantin hos Mangold fondkommission AB per 20161231.

Kommenteringen är avslutad