• Omsättning för koncernen uppgick under kvartalet till 8 884 Tkr med ett resultat på – 3 175 Tkr. Kvartalet har präglats av fortsatt arbete med att avveckla den pågående processen med företagsrekonstruktion för såväl moderbolaget som dotterbolagen. Extraordinära kostnader förknippade med rekonstruktionen uppgår till ca 740 Tkr.

För att se hela redogörelsen v g dubbelklicka på nedanstående länk.

Kvartalsredog. Q1 2018

Kommenteringen är avslutad