• Metallvärden har per den 30 september förvärvat samtliga aktier i Svensk Kabel- och Metallgranulering AB.
  • Aluminiumverket i Lesjöfors har under kvartalet driftsatts. Produktionen har pågått under sommarmånaderna med några uppehåll för smärre tekniska justeringar och kompletteringar.
  • Dotterbolaget Sala Bly har under kvartalet haft en fortsatt tillfredsställande orderingång och resultatutveckling.

För att se hela rapporten gå in på nedanstående

Delårsrapport Q3 2016(II)

 

 

Kommenteringen är avslutad