Den nedgång i energipriserna som skett gynnar faktiskt smältverksdrift högst påtagligt. Det är ett faktum att basindustrin gynnas av de lägsta energikostnaderna och de lägsta kapitalkostnaderna i modern tid.

Med tanke på de konjunkturbedömningar som under senaste tiden har publicerats kan man förledas att dra slutsatsen att även Metallvärdens förutsättningar påverkas negativt. Som indikeras ovan i avsnittet Marknadsförutsättningar påverkar en nedgång i konjunktur och sjunkande råvarupriser endast marginellt Metallvärdens möjligheter att avsätta producerade produkter med god marginal. Dessutom har den förstärkning av balansräkningen som det slutförda ackordet resulterat i att vi kan vi finna nya finansieringslösningar av vår kommande tillväxt.

Det som påverkar våra möjligheter framför allt är vår förmåga att kunna leva upp till våra kunders förväntningar och krav. Att åstadkomma detta kommer med vår historik de senaste åren inte att ske över en natt men steg för steg kommer vi att kunna bygga upp den nödvändiga marknadsposition som vi behöver för att uppnå den lönsamhet som vi avser uppnå under 2016.

Vg dubbelklicka på nedanstående länk för att få upp Pdf-filen.

Kvartalsrapport Q2 2015

Kommenteringen är avslutad