Den 24 augusti publicerades ett halvårsresultat där en stor mängd nedskrivningar hade genomförts. Detta innebar att det egna kapitalet var förbrukat. Styrelsen beslutade att låta upprätta en kontrollbalansräkning.

Denna har nu godkänts av så väl styrelsen som revisorn och bilägges detta pressmeddelande. 

Kontrollbalansräkningen visar att det finns stora övervärden i koncernen och i kontrollbalansräkningen är det egna kapitalet intakt.  

Styrelsen

För mer information kontakta:

Björn Grufman, koncernchef

Tel: 08 – 440 84 60

bjorn.grufman@metallvarden.se

För att se hela vg klicka på nedanstående länk.

20170922

Kommenteringen är avslutad