Den 24 augusti publicerades ett halvårsresultat där en stor mängd nedskrivningar hade genomförts. Detta innebar att det egna kapitalet var förbrukat. Styrelsen beslutade att låta upprätta en kontrollbalansräkning. 

Justeringarna i kontrollbalansräkningen är baserade på externa värderingar av fastigheter och större maskininventarier. Dessa värderingar är utförda av väl etablerade värderingsföretag som styrelse och revisor har godkänt. 

Med dessa värderingar till grund har man kunnat konstatera att flera värderingar av främst aktier i dotterbolag har kunnat ökas i värde. 

Kontrollbalansräkningen visar att det finns stora övervärden i koncernen och i kontrollbalansräkningen är det egna kapitalet intakt.  

Styrelsen

För mer information kontakta:

Björn Grufman, koncernchef

Tel: 08 – 440 84 60

bjorn.grufman@metallvarden.se

vg dubbelklicka på nedanstående länk för att se hela kontrollbalansräkningen

20170925 Komplettering om kontrollbalans

Kommenteringen är avslutad