Metallvärden har som tidigare publicerats den 5 oktober förvärvat samtliga aktier i Svensk Kabel- och Metallgranulering AB (nedan ”SKM”).

Verksamheten i SKM

Verksamheten i Trollhättan bl.a. är specialiserad på återvinning av kablar genom en granuleringsprocess samt dessutom demontering och återvinning av transformatorer. Verksamheten bedrivs på en av SKM ägd industrifastighet i Stallbacka Industriområde, Trollhättan Anoden 3.

Verksamheten i Kristinehamn, som även den sker på en av SKM ägd fastighet Kristinehamn Skruven 3, är en traditionell skrothantering med fokus på att ta emot och sortera olika skrotfraktioner.

I Trollhättan arrenderar SKM hamnutrymme med möjlighet till utlastning per båt.

Antalet anställda i slutet av september är 12 personer.

Verksamhetsutveckling

Under det gångna verksamhetsåret (juli – 15 till september – 16) har en omstrukturering av verksamheten initierats. Detta har, i kombination med kostnadsreduktion, medfört att bolagets resultat mot slutet av verksamhetsårets förbättrats. Metallvärdens intention är att fokuseringen på granulering och transformator skrotning skall fortsätta.

Köpeskilling och finansiering

Köpeskillingen för samtliga aktier uppgår till 2,0 mkr. Dessutom skall SKM återbetala en revers till Säljaren om ca 6 mkr.

Styrelsen

För mer information kontakta:

Björn Grufman

Koncernchef

Tel: 08 – 440 84 60

bjorn.grufman@metallvarden.se

Kompletterande information

 

 

Kommenteringen är avslutad